Kinderhotel

Burcht Wedde


KINDERHOTEL BURCHT WEDDE


Burcht Wedde. 700 jaar oud. Cultureel erfgoed met een woelig verleden

Vijftien jaar geleden door de gemeente overgedragen aan Stichting De Burcht. Sindsdien liefdevol gerestaureerd als Kinderhotel. Zonder winstoogmerk. Parel van Westerwolde. Een eigen plek voor kinderen die het zo hard nodig hebben. Even weg dromen. Gelukkig zijn. Je veilig jonkvrouw of ridder voelen.

Toch dreigt er gevaar.

Niet van bommen of granaten, maar van weeffouten in afspraken tussen gemeente en De Burcht. Daardoor wordt de continuïteit van het Kinderhotel bedreigd. Open overleg daarover, met het oog op de toekomst en respect voor het verleden. Dat is wat de Burcht vraagt van de gemeenteraad en B&W van Westerwolde. Opdat het enige kasteel van Groningen voor al die kleine ridders en jonkvrouwen behouden blijft!


Openingstijden Burcht en museum

Geopend: regulier vrijdag, zaterdag en zondag: van 11.00 – 17.00 uur, met een tijdelijke verruiming van de openingstijden van woensdag en donderdag van 12.00 -17.00 uur. i.v.m. het 350 jaar viering van “Gronings Ontzet” in 1672.

 


De Wilde Tuin

Van Verarming naar Verrijking 

De gemeente Westerwolde heeft jarenlang  de Buitentuin van de Burcht onderhouden. Helaas is aan deze samenwerking een eind gekomen. Daarom maken we van de nood een deugd en wordt vanaf nu de tuin teruggegeven aan de natuur. Dat betekent dat het buitenterrein ruimte biedt voor het behoud van de wilde natuur.

En dat doen we niet zo maar. En ook niet in ons eentje.

De Burcht heeft zich namelijk aangesloten bij het landelijke project De Wilde Tuin. Het is een experiment waarin flora en fauna vier seizoenen lang gevolgd wordt. Om mee te doen moet minimaal een vierkante meter kale grond beschikbaar zijn. De Burcht stelt vanzelfsprekend een veelvoud aan vierkante meters beschikbaar.

Spannend

Het doel van Wilde Tuin is met zo weinig mogelijke menselijke inspanning een wild landschap in te richten dat zichzelf in stand kan houden. Dus: een jaar lang handen op de rug. Kijken wat er gebeurt. Wat gaat er groeien en bloeien. Meld wat u ervan vindt en wat u ziet gebeuren aan:  info@burchtwedde.nl

En daarna?

Een langzame verwildering met alle ruimte voor inheemse planten, waarvan de zaden verspreid worden door bezoekers van de Burcht en door logeerkinderen op avontuur. De planten doen de rest!

De Wilde Tuin is een project van de NRC en Tilburg University.

Het is een samenwerking met noordelijke dagbladen, waaronder het Dagblad van het Noorden.

Voor meer info: www.nrc.nl/dewildetuin 

 


In Deutsche Sprache (link)


Kinderhotel Burcht Wedde – een domein voor kinderen

Kinderhotel Burcht Wedde is een bijzonder vakantieverblijf voor kinderen en jongeren tot 16 jaar, die aan de andere kant van het geluk geboren zijn en die niet de mogelijkheid hebben om zelf met vakantie te gaan. Er zijn duizenden kinderen die het om verschillende redenen niet mee zit in het leven. Kinderen, die er hoognodig eens tussenuit moeten maar die kans zelden of nooit krijgen. Het gaat om kinderen, die sociaal-maatschappelijk uit de boot (dreigen te) vallen en die extra aandacht en levensvreugde kunnen gebruiken.

In Kinderhotel Burcht Wedde kunnen ze ontsnappen aan de problemen van alledag en even onbezorgd kind zijn. Kinderhotel Burcht Wedde is voor drie dagen hun domein. Hier kunnen ze als prins en prinses genieten van het kasteel en de kasteeltuinen. Ze kunnen van alles doen: vissen, zwemmen, varen, verhalen vertellen bij het kampvuur of een vlot bouwen. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een huifkartocht en een schilderworkshop van een echte kunstenaar. Daarnaast zijn er (bak)fietsen, verkleedkisten, bootjes, spelletjes, tekenmaterialen, speelgoed en knuffels voor de kinderen beschikbaar. De kinderen die bij ons komen worden aangedragen via erkende kinderopvangorganisaties zoals o.a. Humanitas, Vakantiebank, Het Leger Des Heils en Elker.

 


Foto’s van eerdere activiteiten

Van alle activiteiten, die eerder zijn georganiseerd door de Burcht zijn veel mooie foto’s gemaakt. Wij hebben in een fotoalbum deze foto’s verzameld en u kunt ze bekijken door deze link te volgen: Link naar fotoalbums de Burcht. Ook kunt u de nieuwsberichten op de website nakijken voor foto’s.


Alle nieuwsberichten vindt u terug onder het menu-item NIEUWS.
De meest recente berichten staan ook onderaan deze pagina. Als u klikt op de titel, dan wordt het bericht geopend.

GASTENBOEK: "Ik voelde me als een prinses. Eén van mijn dromen is uitgekomen. Bedangt. Cindy"
We zijn nu bijna een half jaar verder sinds het bezoek dat mijn dochter en ik aan jullie burcht hebben gebracht. Ze heeft het nog steeds over de schatkist, de pauwen, de prinsen- en prinsessenkledij en glundert ook nog steeds als ze het over het kasteel heeft. Ik wil jullie hier ontzettend voor bedanken, jullie hebben mij en haar plezier gegeven, bonding time en ontspanning in een situatie die best wel zwaar is. Daarvoor mijn eeuwige dank.Haar glunderende koppie is echt onbetaalbaar! Liefs en misschien tot ooit,

Laatste nieuws