Kinderhotel

Burcht Wedde


KINDERHOTEL BURCHT WEDDEBurcht Wedde. 700 jaar oud. Cultureel erfgoed met een woelig verleden

Vijftien jaar geleden door de gemeente overgedragen aan Stichting De Burcht. Sindsdien liefdevol gerestaureerd als Kinderhotel. Zonder winstoogmerk. Parel van Westerwolde. Een eigen plek voor kinderen die het zo hard nodig hebben. Even weg dromen. Gelukkig zijn. Je veilig jonkvrouw of ridder voelen.

Toch dreigt er gevaar.

Niet van bommen of granaten, maar van weeffouten in afspraken tussen gemeente en De Burcht. Daardoor wordt de continuïteit van het Kinderhotel bedreigd. Open overleg daarover, met het oog op de toekomst en respect voor het verleden. Dat is wat de Burcht vraagt van de gemeenteraad en B&W van Westerwolde. Opdat het enige kasteel van Groningen voor al die kleine ridders en jonkvrouwen behouden blijft!


Openingstijden Burcht en museum

Geopend: regulier vrijdag, zaterdag en zondag: van 11.00 – 17.00 uur.


Het terrein rond de Burcht Wedde verwildert in een hoog tempo: ‘Het is een chaos en die wordt alleen maar groter’

Het grote terrein rondom de Burcht in Wedde is in een hoog tempo aan het verwilderen. Dit omdat er geen geld meer is voor het onderhoud.

Het woekerend groen rond de Burcht schiet hoger en hoger op Foto: Huisman Media

,,De gemeente Westerwolde, de eigenaar van het terrein, gaf ons op basis van een contract geld voor het onderhoud maar dat contract is afgelopen’’, zegt voorzitter Frank Ferrari van de stichting die de Burcht beheert. ,,Zelf kunnen we de onderhoudskosten niet opbrengen.’’

Verwildering

Het gevolg is dat de bezoeker aan de Burcht wordt geconfronteerd met een aanblik van verwildering. Waar het terrein er heel lang strak en kort gemaaid bij lag en de wandelpaden goed toegankelijk waren, is dat nu niet meer het geval.

Het gras en onkruid groeien weelderig, het riet in de gracht schiet zo ver de hoogte in dat het de Burcht deels aan het zicht onttrekt. Wandelen over de paden is moeilijk door uitdijende bomen die niet meer worden gesnoeid. ,,Volgend jaar kun je hier helemaal niet meer wandelen’’, zegt Ferrari. ,,Het is nu al een chaos, dan helemaal. En evenementen op het terrein organiseren, dat kan ook niet meer.’’

Landelijk project

Om de verwildering een ‘gezicht’ te geven, hebben de Burchtbestuurders zich aangesloten bij het landelijk project De Wilde Tuin. Eigenaren geven daarbij een stuk van hun tuin terug aan de natuur om te zien wat er mee gebeurt. ,,Maar eerlijk gezegd heb ik liever een strak, goed onderhouden terrein’’, aldus Ferrari.

Ruim 10 jaar geleden sloot hij een erfpachtcontract met de gemeente Bellingwedde die inmiddels is opgegaan in Westerwolde. Sindsdien runt zijn stichting in de Burcht een kinderhotel voor minder bedeelde jongens en meisjes. ,,Op basis van het contract onderhouden we het gebouw ook. Ook spraken we af dat de gemeente ons 10 jaar geld zou geven, ruim 10.000 euro per jaar, voor het bijhouden van het buitenterrein. Dat termijn is nog eens met 2 jaar door de gemeente verlengd maar nu afgelopen.’’

Vanzelfsprekend

Verwijten wil en kan Ferrari de gemeente dus niets. ,,Maar ik zou wel graag zien dat de situatie van voor ruim 10 jaar geleden zou terugkeren. Toen hield de gemeente, als eigenaar, vanzelfsprekend het terrein op orde. Wij hebben ons geld hard nodig voor het gebouw en het hotel.’’

Voorzitter Piet van Geffen van de Dorpsraad Wedde (die onder meer opkomt voor de leefbaarheid in Wedde) is ook niet blij met het verwilderende terrein. ,,Het is absoluut geen visitekaartje. We gaan dit onderwerp bespreken binnen ons bestuur. En binnenkort hebben we onze jaarlijkse schouw waarbij we met mensen van de gemeente door het dorp lopen. Dan bezoeken we zeker ook het Burcht-terrein.’’

Bereid tot praten

Wethouder Henk van der Goot (Gemeentebelangen) zegt dat de gemeente zich inderdaad aan het contract heeft gehouden. Hij zegt wel met Ferrari te willen praten over de toestand van het terrein.

De Burcht in Wedde werd in de middeleeuwen gebouwd en was eeuwen een bestuurscentrum in Westerwolde. Het was ook de plek van waar uit Lodewijk van Nassau in 1568 naar Heiligerlee trok en daar de beroemde Slag streed.

(Bron: DvhN Marcel Looden en Huisman Media)


De Wilde Tuin

Van Verarming naar Verrijking 

De gemeente Westerwolde heeft jarenlang  de Buitentuin van de Burcht onderhouden. Helaas is aan deze samenwerking een eind gekomen. Daarom maken we van de nood een deugd en wordt vanaf nu de tuin teruggegeven aan de natuur. Dat betekent dat het buitenterrein ruimte biedt voor het behoud van de wilde natuur.

En dat doen we niet zo maar. En ook niet in ons eentje.

De Burcht heeft zich namelijk aangesloten bij het landelijke project De Wilde Tuin. Het is een experiment waarin flora en fauna vier seizoenen lang gevolgd wordt. Om mee te doen moet minimaal een vierkante meter kale grond beschikbaar zijn. De Burcht stelt vanzelfsprekend een veelvoud aan vierkante meters beschikbaar.

Spannend

Het doel van Wilde Tuin is met zo weinig mogelijke menselijke inspanning een wild landschap in te richten dat zichzelf in stand kan houden. Dus: een jaar lang handen op de rug. Kijken wat er gebeurt. Wat gaat er groeien en bloeien. Meld wat u ervan vindt en wat u ziet gebeuren aan:  info@burchtwedde.nl

En daarna?

Een langzame verwildering met alle ruimte voor inheemse planten, waarvan de zaden verspreid worden door bezoekers van de Burcht en door logeerkinderen op avontuur. De planten doen de rest!

De Wilde Tuin is een project van de NRC en Tilburg University.

Het is een samenwerking met noordelijke dagbladen, waaronder het Dagblad van het Noorden.

Voor meer info: www.nrc.nl/dewildetuin 

 


In Deutsche Sprache (link)


Kinderhotel Burcht Wedde – een domein voor kinderen

Kinderhotel Burcht Wedde is een bijzonder vakantieverblijf voor kinderen en jongeren tot 16 jaar, die aan de andere kant van het geluk geboren zijn en die niet de mogelijkheid hebben om zelf met vakantie te gaan. Er zijn duizenden kinderen die het om verschillende redenen niet mee zit in het leven. Kinderen, die er hoognodig eens tussenuit moeten maar die kans zelden of nooit krijgen. Het gaat om kinderen, die sociaal-maatschappelijk uit de boot (dreigen te) vallen en die extra aandacht en levensvreugde kunnen gebruiken.

In Kinderhotel Burcht Wedde kunnen ze ontsnappen aan de problemen van alledag en even onbezorgd kind zijn. Kinderhotel Burcht Wedde is voor drie dagen hun domein. Hier kunnen ze als prins en prinses genieten van het kasteel en de kasteeltuinen. Ze kunnen van alles doen: vissen, zwemmen, varen, verhalen vertellen bij het kampvuur of een vlot bouwen. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een huifkartocht en een schilderworkshop van een echte kunstenaar. Daarnaast zijn er (bak)fietsen, verkleedkisten, bootjes, spelletjes, tekenmaterialen, speelgoed en knuffels voor de kinderen beschikbaar. De kinderen die bij ons komen worden aangedragen via erkende kinderopvangorganisaties zoals o.a. Humanitas, Vakantiebank, Het Leger Des Heils en Elker.

 


Foto’s van eerdere activiteiten

Van alle activiteiten, die eerder zijn georganiseerd door de Burcht zijn veel mooie foto’s gemaakt. Wij hebben in een fotoalbum deze foto’s verzameld en u kunt ze bekijken door deze link te volgen: Link naar fotoalbums de Burcht. Ook kunt u de nieuwsberichten op de website nakijken voor foto’s.


Alle nieuwsberichten vindt u terug onder het menu-item NIEUWS.
De meest recente berichten staan ook onderaan deze pagina. Als u klikt op de titel, dan wordt het bericht geopend.

GASTENBOEK: "Ik voelde me als een prinses. Eén van mijn dromen is uitgekomen. Bedangt. Cindy"
We zijn nu bijna een half jaar verder sinds het bezoek dat mijn dochter en ik aan jullie burcht hebben gebracht. Ze heeft het nog steeds over de schatkist, de pauwen, de prinsen- en prinsessenkledij en glundert ook nog steeds als ze het over het kasteel heeft. Ik wil jullie hier ontzettend voor bedanken, jullie hebben mij en haar plezier gegeven, bonding time en ontspanning in een situatie die best wel zwaar is. Daarvoor mijn eeuwige dank.Haar glunderende koppie is echt onbetaalbaar! Liefs en misschien tot ooit,

Laatste nieuws