Op donderdag 22 Maart kwam de ABNAMRO naar de Burcht. Dit in het kader van het maatschappelijk ondernemen. 15 bankemployees, normaal gezeten achter hun bureau, staken de handen letterlijk uit de mouwen. Zij verrichtten schoonmaakwerkzaamheden, snoeiden de oude Lindebomen, harkten de singels aan en deden nog tal van andere hand en spandiensten. Kortom zij hebben ons veel geld bespaard, werk uit handen genomen en de kinderen van de Burcht een goed gevoel kunnen meegeven van schoonheid en reinheid. Als “dank” dat ze dat voor de Burcht mochten doen overhandigde Gert Jan Diemer namens het gehele team, een cheque van € 1500,= . Met dit vorstelijke bedrag kunnen we een groep kinderen een geheel verzorgde vakantie aanbieden. De Stichtingsvoorzitter bedankte in zijn slotwoordje iedereen die aan deze waardevolle dag heeft meegewerkt en voor de ontvangen cheque.