Humphrey Hazelhoff Roelfzema (1928) bood zaterdag 29 september 2018 om 11.30 uur een bijzonder schilderij van Guillemina Hazelhoff Roelfzema-Verster (1816-1887) aan tijdens een feestelijke onthulling in de Haselhoff Sociëteit in de Burcht van Wedde.
Guillemina Hazelhoff Roelfzema-Verster was de echtgenote van dr. Karel Hazelhoff Roelfzema (1808-1869) rector van de Latijnse school in Zevenaar. Het portret is in 1887 geschilderd door de vermaarde portrettist Henderik Johannes Haverman (1857-1928). Hij deed dit in dank voor de morele en financiële steun die Guillemina hem verleende voor onder meer zijn opleiding (1874-1876) in de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.

Scheepvaartmuseum

Het schilderij wordt aangeboden door Humphrey Hazelhoff Roelfzema, oud-directeur van het scheepvaartmuseum in Amsterdam, en tevens de oudste nog levende nazaat van de geportretteerde. Hij zal bij de onthulling stil staan bij het verloren raken en soms weer elders opduiken van familiestukken, zoals het schilderij in kwestie.

Het schilderij is goed op zijn plaats in de Burcht van Wedde, omdat de familie Hazelhoff al bijna 400 jaren verbonden is met de Burcht (voorheen Borg te Wedde genoemd). Een familie die begon met Derck Haselhoff die in 1637 werd aangesteld als borggraaf. Naast de museale functie van de Burcht (zij speelde een belangrijke rol bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog) heeft de Burcht al weer vele jaren de functie van Kinderhotel.

Connectie

Er valt overigens nóg een (toevallige) connectie tussen Guillemina en de Burcht te bespeuren. Haar jongste zoon, de kunstminnaar (en schilder) Arnold Hazelhoff Roelfzema was in 1891 een van de oprichters van de Haagsche Kunstkring. Al van het begin waren ook Edzard en Arnold Koning er lid. En laten deze schilders nu juist beiden geboren zijn op de toenmalige Borg te Wedde.

Met de onthulling – in aanwezigheid van een deel van het Bestuur van Stichting de Burcht Wedde (het Kinderhotel) en de familiestichting Haselhoff – van het bijzondere portret van de stammoeder van de Hazelhoff Roelfzema’s komen historie, kunst en zorg voor kinderen symbolisch samen.

Webmaster