IK WIL EEN DONATIEBOX AANVRAGEN

Graag ontvang ik een donatiebox van Kinderhotel Burcht Wedde

Soort gelegenheid (*)

Datum gelegenheid (*)

U kunt deze donatiebox toesturen aan:

Voorletter(s) (*)

Tussenvoegsels

Achternaam (*)

Geslacht

Adres (*)

Postcode (*)

Plaats (*)

E-mail (*)

Telefoon (*)

Uw bericht

* verplicht veld