IK WIL EEN DONATIEBOX AANVRAGEN

  Graag ontvang ik een donatiebox van Kinderhotel Burcht Wedde

  Soort gelegenheid (*)

  Datum gelegenheid (*)

  U kunt deze donatiebox toesturen aan:

  Voorletter(s) (*)

  Tussenvoegsels

  Achternaam (*)

  Geslacht

  Adres (*)

  Postcode (*)

  Plaats (*)

  E-mail (*)

  Telefoon (*)

  Uw bericht

  * verplicht veld