De Goededoelenkringloop Groningen heeft onlangs € 3000,= geschonken aan Humanitas Groningen welke besteed gaat worden voor de kindervakanties in het Kinderhotel Burcht Wedde.Zowel Humanitas als de Burcht zijn bijzonder ingenomen met deze vorstelijke gift waardoor er tientallen kinderen deze zomer kunnen genieten van het Koninklijk verblijf.

Op de foto overhandigt de heer Bé  Nijmeyer van Humanitas de cheque aan Hans van Luijk van de Burcht te Wedde.

Webmaster