skelter

Dankzij een donatie van Podotherapie Läken kunnen de kinderen, die in de Burcht verblijven zich nu vermaken op een skelter. Er is de afgelopen tijd al druk gebruik van gemaakt en het is een mooie aanwinst dankzij deze gulle gever.