Kinderhotel

Burcht Wedde

DOELSTELLING

in de keukenKinderhotel Burcht Wedde kan niet de problemen van de kinderen oplossen en hun leven anders inrichten. Wat Kinderhotel Burcht Wedde wel biedt, is dat ze even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse problemen en weer ervaren en voelen om even gewoon kind te zijn. Kinderhotel Burcht Wedde wil een plek zijn waar kinderen kunnen lachen, dromen, spelen, genieten en creatief kunnen zijn.

Kinderhotel Burcht Wedde is een onderdeel van Stichting de Burcht Wedde  en stelt zich ten doel het organiseren, faciliteren en verzorgen van korte vakanties voor kwetsbare kinderen in Nederland met hun verzorgers (kinderhotel), alles in de meest uitgebreide zin

VN-Kinderrechtenverdrag

Op 20 november 1989 is in New York het VN Kinderrechtenverdrag aangenomen. 193 landen hebben het verdrag ondertekend. Ook Nederland heeft het verdrag ondertekend en geratificeerd wat betekent dat de verplichtingen onder het verdrag bindend zijn voor de Nederlandse Staat. Het VN-Kinderrechtenverdrag bevat 54 artikelen waarin afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot achttien jaar zijn opgeschreven.

Kinderhotel Burcht Wedde appelleert aan artikel 31 van het kinderrechtenverdrag:

Elk kind heeft recht op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.