Kinderhotel

Burcht Wedde

KOSTEN

Samen betalen we een ‘onbetaalbare’ vakantie voor een kind

kinderhotel - voor wie button vierkant 500 x 500Het verblijf voor de kinderen en hun professionele begeleiders (maximaal 14 personen per verblijf) is volledig verzorgd inclusief accommodatie, maaltijden en activiteiten. Een verblijf van drie dagen kost alles inclusief € 300,- per persoon. De instellingen dragen waar mogelijk € 150,- per kind per verblijf bij. De overige kosten komen ten laste van Stichting de Burcht Wedde die een klein deel kan financieren uit eigen reserve. Echter voor het grootste deel is de Stichting afhankelijk van u. Wij zijn blij met de steun van onze vele donateurs.

Uw hulp blijft echt hard nodig om te zorgen dat jaarlijks circa 500 kinderen enkele dagen weer even onbezorgd kind mogen zijn.

Op de anbi-pagina kunt u onze jaarverslagen inzien.

Minder budgetkostenverdeling Kinderhotel Burcht Wedde

Stichting de Burcht Wedde wordt geconfronteerd met de afnemende budgetten van de jeugdzorginstellingen. Er is steeds minder geld beschikbaar om de kinderen die hulp te bieden die ze nodig hebben en we zien helaas dat niet meer alle instellingen in staat zijn € 150,- per kind bij te dragen. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de kinderen dus dit betekent dat een groter deel van de kosten opgebracht moet worden door Stichting De Burcht Wedde.

PETRA (BEGELEIDER): Voor kinderen die zoveel verlies kennen was dit een grote winstervaring.