Kinderhotel

Burcht Wedde

VOOR WIE

Kinderhotel Burcht Wedde is een bijzonder vakantieverblijf voor kinderen en jongeren tot zestien jaar die aan de andere kant van het geluk geboren zijn.

Kinderen die aan de andere kant van het geluk geboren zijnde Burchtridder

Er zijn duizenden kinderen in Nederland die het om verschillende redenen niet mee zit in het leven. Veel kinderen die er hoognodig eens tussenuit moeten maar die kans zelden of nooit krijgen. Het gaat om kinderen die sociaal-maatschappelijk uit de boot (dreigen te) vallen en die extra aandacht en levensvreugde kunnen gebruiken. Het gaat daarbij om kinderen uit armoedegezinnen en pleeggezinnen, of kinderen die zijn aangewezen op een leefgroep in een internaat. In Kinderhotel Burcht Wedde kunnen ze ontsnappen aan de problemen van alledag en even onbezorgd kind zijn. Tegelijkertijd wordt de (pleeg)ouders – die vaak geen vakantie kunnen betalen – op deze manier wat rust gegund.

Jeugdzorgorganisaties20150126-IMG_8818

De kinderen en begeleiders worden aangedragen via erkende organisaties zoals Jeugdzorg, Humanitas, Het Leger Des Heils, De Vakantiebank et cetera. Elke erkende jeugdzorginstelling kan met ons in contact treden en kinderen aanmelden voor een verblijf in ons hotel.

 

 

brief aan de burcht

In 2010 heeft het Sociaal Cultureel Planbureau een rapport uitgebracht over sociale uitsluiting bij kinderen. Volgens dit rapport zijn in Nederland 61.000 kinderen (3%) tamelijk tot zeer sociaal uitgesloten. Als ook de enigszins uitgesloten kinderen worden meegeteld betreft het 273.000 kinderen (11%).