jantjebetonStichting de Burcht Wedde heeft een Raad van Toezicht die onder aandacht heeft voor ethiek en juridische kwesties. Ook beschikt Stichting de Burcht Wedde over een onafhankelijke vrouwelijke vertrouwenspersoon met een juridische achtergrond.

Als het gaat om de kwaliteitseisen en veiligheidscriteria voldoet Kinderhotel Burcht Wedde aan de voorwaarden, die gelden voor het VakantieKeurmerk van Jantje Beton. Het Jantje Beton VakantieKeurmerk garandeert een aantal belangrijke kwaliteitscriteria, zoals een goede opleiding van de vrijwilligers, een juiste samenstelling van de groepen kinderen en een aantrekkelijk en afwisselend activiteitenprogramma. Er wordt verder gelet op zaken als goede voeding, huisvesting, hygiëne, veiligheid, persoonlijke aandacht en bescherming van persoonsgegevens.

Daarnaast conformeert de stichting zich aan de NUSO-richtlijnen uit het Wenkenblad Geïntegreerd Spelen (“Samen spelen, kinderen met en zonder handicap”). Ook de algemene Inkoopvoorwaarden van de NUSO zullen van toepassing zijn op het project en bij de aanschaf van middelen en speelvoorzieningen.