Liesbeth List heeft bekend gemaakt dat ze zich vanwege gezondheidsproblemen uit het openbare leven terugtrekt. Dat betekent dat daarmee ook een eind komt aan de rol die ze sinds 2009 voor de Burcht heeft gespeeld.

De afgelopen jaren zijn we er trots op geweest haar ‘Onze Ambassadrice’ te mogen noemen. Ze vervulde die rol vanuit haar relatie met de Burcht in het algemeen en met het werk van het Kinderhotel Burcht Wedde in het bijzonder.

Liesbeth List raakte destijds bij Burcht Wedde betrokken n.a.v. het tv-programma ‘Verborgen Verleden’. Uit dat programma bleek dat ze tot haar verrassing een nazaat was van de borggraven Haselhoff, waarvan de geschiedenis eeuwenlang verweven is geweest met die van de burcht. Eén van de vertrekken in de burcht heeft zijn naam aan dit geslacht te danken, de Haselhoff Sociëteit.
Daarnaast voelde Liesbeth List zich persoonlijk betrokken bij het lot van de doelgroep van het Kinderhotel: kwetsbare kinderen. ‘Als er één is die weet wat het is om aan de andere kant van het geluk geboren te zijn, dan ben ik het.’ aldus Liesbeth List toen ze het ambassadeurschap aanvaardde.
Burcht Wedde is dankbaar voor haar inzet en wenst haar alle goeds.