Op verzoek van Jan Willem Kok heeft zo’n 100 meter ten zuiden van de Burcht een onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke fundamenten van een “ronde toren” welke op een oude kaart staat vermeld.

Met grond-rader onderzoek is de locatie bepaald.

Het feitelijke onderzoek werd gedaan door een groepje amateur-archeologen onder leiding van archeoloog Ko Lenting.  (Ko&co)

Het eerste onderzoek heeft nog niet tot een resultaat geleid.

 

Webmaster