Kinderhotel

Burcht Wedde

ANBI

Stichting de Burcht Wedde is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat al uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Voor ANBI’s geldt dat zij gegevens omtrent hun werk en werkwijze moeten publiceren.

Jaarrekening

Op onze ANBI-pagina vindt u de jaarrekeningen en verdere informatie over de organisatie en de activiteiten.