Kinderhotel

Burcht Wedde

ORGANISATIE

Stichting de Burcht Wedde is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Burcht en het omliggende burchtterrein. De stichting heeft een eeuwigdurend huurcontract bij de gemeente Bellingwedde voor 1 euro per jaar. Als ondersteuning draagt de gemeente Bellingwedde jaarlijks 10.000 euro bij aan het onderhoud van het buitenterrein. Stichting de Burcht Wedde draagt haar verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van zowel het gebouw als het Kinderhotel en het buitenterrein in overeenstemming met de doelstellingen, zoals die zijn opgenomen in de statuten.

De stichting verwerft haar inkomsten uit:

  • Verhuur van het Burchtterrein ten behoeve van evenementen.
  • Onkostenvergoedingen voor het verblijf in het kinderhotel.
  • Verhuur van de kamers als erfgoedlogies.
  • Giften van organisaties en bedrijven.
  • Subsidies en overige bijdragen.

Kinderhotel

Het Kinderhotel wordt door Stichting de Burcht Wedde beheerd en geëxploiteerd zonder winstoogmerk. Voor de exploitatie van het Kinderhotel wendt de stichting de revenuen van gebouw en terrein aan en werft structureel fondsen. Bovendien komen alle inkomsten van de Stichting volledig ten dienste van het Kinderhotel. De eerste initiatiefnemer en hoofdfinancier van het Kinderhotel, de familie Ferrari, stelt zich garant voor de mogelijke exploitatietekorten. Hiertoe wordt een apart fonds gecreëerd, mede om ouders en kinderen met onvoldoende middelen toch in de gelegenheid te stellen in de Burcht te verblijven.

Organisatie

Bestuur
Frank Ferrari, Voorzitter
Beroep: Ondernemer
Woonplaats: Assen

Albert Spaa, Secretaris (plus aandachtsgebieden personeel & vrijwilligers)
Beroep: Bedrijfskundige
(Organisatie en Human Resources)
Woonplaats: Appelscha

Rick van Dellen, Penningmeester
Beroep: Administrateur
Specialiteit: Financiën en Administratie
Woonplaats: Doetinchem

Vertrouwenspersoon
Mr. Liesbeth Harderwijk
Beroep: Advocaat – Trip Advocaten & Notarissen te Groningen
(vFAS-scheidingsmediator/MfN-registermediator)
Woonplaats: Assen