Kinderhotel

Burcht Wedde

PUBLICATIES

 

Het raadsel van het oog in de voorgevel van de Burcht

Link om bestand te downloaden met dit interessante verhaal:
HET RAADSEL VAN HET OOG IN DE VOORGEVEL VAN DE NIEUWE VLEUGEL


We kregen onlangs een gedicht van onze dorpsgenoot Ids Vlieg.
Het gedicht is té mooi om niet op de site van de Burcht te zetten.
Na een “Burcht-historicus” in de persoon van Harm Nijboer zou het mooi zijn om ook Ids te mogen benoemen als “Burcht-dichter”.
Wij willen hem bedanken voor de liefde voor ons “aller” Burcht.

De Burcht

Zijn geschiedenis is een lang verhaal.
Er staat menig harnas in de ridderzaal.
Heren die van verre kwamen.
Addinga, Haselhoff, al die and’re namen.
De abdij van Corvey is de baas,
Heerlijkheid van Munster achter ‘n waas.

Ze laten krachten machten merken
en het arme volk dood voor ze werken.
De heren spreken krom als recht.
Graaf Adolf komt in Heiligerlee terecht.
Over de rijkdom waakt een dikke muur
tegen de veroveraars en ‘t wilde vuur.

‘t Is gedaan met de herenmacht.
Pauwen dansen rond de watergracht.
De Borg legt zijn armen vredig heen
om de kinderen uit het vergeten en alleen.
De Burcht was en blijft ons Wedders trots,
in de branding van de tijd een rots……

Ids Vlieg


Kinderhotel Burcht Wedde en Stichting Burcht Wedde verschijnt regelmatig in de pers.
U kunt onderstaande artikelen downloaden.