De serviceclubs Kiwanis, Rotary, Lions, Soroptimisten en Round Table in Veendam hebben dinsdagavond een cheque van € 3200.- overhandigd aan het echtpaar Martine en Frank Ferrari van Kinderhotel Burcht Wedde. Het bedrag op de cheque is het resultaat van de gezamenlijke activiteiten van deze clubs tijdens de laatst gehouden kerstmarkt in het centrum van Veendam.

Kinderhotel Burcht Wedde is een bijzonder vakantieverblijf voor kinderen en jongeren tot 16 jaar, die aan de andere kant van het geluk geboren zijn en die niet de mogelijkheid hebben om zelf met vakantie te gaan.

Er zijn duizenden kinderen die het om verschillende redenen niet meezit in het leven. Kinderen, die er hoognodig eens tussenuit moeten maar die kans zelden of nooit krijgen. Het gaat om kinderen, die sociaal-maatschappelijk uit de boot (dreigen te) vallen en die extra aandacht en levensvreugde kunnen gebruiken. In Kinderhotel Burcht Wedde kunnen ze ontsnappen aan de problemen van alledag en even onbezorgd kind zijn.

bron: Peter Panneman, Veendam
https://www.facebook.com/peter.panneman

Webmaster