Na het gaan liggen van de storm van afgelopen maand kon de Burcht de schade opnemen. Eén van de eeuwenoude Lindebomen in de Konings-allée heeft helaas de brute storm niet kunnen doorstaan. Gevreesd werd dat ook andere reuzen het veld zouden moeten ruimen.
Een andere markante boom, een eik, kon ook de storm maar moeilijk weerstaan. Dikke takken braken af en veroorzaakten de boomchirurgen veel werk. Boomspecialisten waarschuwden een jaar geleden al voor achterstallig onderhoud en de mogelijke consequenties. We zullen nogmaals aandringen bij de gemeente om gezamenlijk passende maatregelen te treffen.

Webmaster