Dertig kinderen uit Groningen die ‘aan de andere kant van het geluk zijn geborene’ werden gisteren tot hulpmatroos opgeleid aan boord van het marineschip Zr. Ms. Groningen. Dat het Kinderhotel en de begeleiders van Leger des Heils, Humanitas en Jeugd- en opvoedhulpinstantie Elker te gast zijn op het drie jaar geleden in de vaart genomen schip, komt omdat de bemanning van de ‘Groningen’ vorig jaar het Kinderhotel als goed doel uitkoos.  De kinderen kregen een stevig zeemansmaal en een rondvaart door de haven. ‘We doen zoiets normaal niet’ zegt Hendrik Hoogland, luitenant der Zee tweede klasse, ‘maar we werden vorig jaar zo leuk en enthousiast ontvangen toen we een cheque van 2500 euro brachten naar Kinderhotel Burcht Wedde. goed ontvangen op de Burcht toen we een cheque overhandigden. We wilden graag een tegenbezoek regelen voor deze kinderen’. Zie ook artikel ‘aan boord van de Zr Ms Groningen‘ en  ‘Burchtkinderen naar Den Helder‘.

Burcht Wedde