IK WORD VRIEND

Ik word vriend van Kinderhotel Burcht Wedde en machtig Stichting de Burcht Wedde om jaarlijks
(tot wederopzegging) het 
hieronder vermelde bedrag af te schrijven van de aangegeven bankrekening.

Ik word (*)

Voorletter(s) (*)

Tussenvoegsels

Achternaam (*)

Geslacht

Adres (*)

Postcode (*)

Plaats (*)

E-mail (*)

Telefoon (*)

Iban-nummer (*)

Ten name van (*)

Uw bericht

* verplicht veld